Ikke møtt-gebyr

  • Ikke møtt-gebyr

    Gebyr ved uteblitt time er kr. 70% av timehonorar

    Les mer