perio

Periodontitt

Periodontitt

Hos oss jobber tannpleier med meget lang og bred erfaring. Tannpleieren behandler mange pasienter for periodontitt. Hun redder mange av pasientenes tenner ved bruk av systematisk periodontittbehandling, som er stønadsberettiget. I en del tilfeller tas bakterieprøver, for å skreddersy antibiotikabehandling sammen med grundig rens hos tannpleier. I andre tilfeller må periodontitten behandles kirurgisk og dette gjøres som oftest i samarbeid med tannlege og tannpleier. Denne behandlingen er også stønadsberettiget hos HELFO.