utbygging

Utvidelse av klinikken

Utvidelse av klinikken

Vi holder på med en omfattende utbygning av klinikken. Det bygges en helt ny del som skal integreres med eksisterende bygg. Under byggeprosessen vil det dessverre være noe støy fra byggearbeidene. Vi må også innskrenke eksisterende klinikk noe under sammenslåing, men vil være i tilnærmet full drift under hele byggeperioden. Når byggeprosessen er ferdig, vil vi ha en topp moderne tannklinikk med blant annet to dedikerte operasjonsrom for oralkirurgi.