informasjon

Første møte med tannbehandling

Første møte med den offentlige tannhelsetjeneste vil vanligvis skje i løpet av året man fyller 3…

Første møte med den offentlige tannhelsetjeneste vil vanligvis skje i løpet av året man fyller 3. Det vil ofte være en tannpleier som møter barnet første gang.

 

 

I tilvenningsfasen er målet å gjøre barnet trygt i en ny og ukjent situasjon. En trinnvis introduksjon til tannlegesituasjonen vil ofte fungere svært godt, men man må likevel belage seg på å være tålmodig. En slik trinnvis tilvenning kan for eksempel bestå av:

 

  • Å komme inn i rommet og snakke med tannpleieren
  • Sitte i tannlegestolen
  • Få tannlegespeil i munnen
  • Se sonden ( «pirkeren») i bruk på en negl, deretter få den holdt mot en tann i munnen
  • Prøve luftblåseren på hånden og deretter i munnen
  • Prøve vannsugeren på hånden og deretter i munnen
  • Legge stolen flatt og få utført en rask undersøkelse med luftblåser og speil
  • Besøket avsluttes ofte med en liten «premie».

 

Hvor mye barnet aksepterer ved første besøk kan variere. Her spiller mange faktorer inn, men det er særlig viktig at man som forelder forsøker å gi barnet positive holdninger til tannlegebesøket.