informasjon

Stift og Krone

Rotfylte tenner som knekker kan oftest bygges opp. Dersom det er lite tannsubstans , kan man bruke en stift…

 

Rotfylte tenner som knekker kan oftest bygges opp igjen. Dersom det er lite tannsubstans igjen (fig. I), må det først monteres en stift i den rotfylte tannen. Stiftens funksjon er å forankre oppbygningen til tannen.

 

Fremstilling av glassfiberstift og krone

Før stiften kan monteres, må tannens rotfylling kontrolleres. Om rotfyllingen ikke lenger holder mål, bør den gjøres om igjen før stiften settes på plass.

Dersom rotfyllingen vurderes og finnes tett og av god kvalitet, fjernes en del av rotfyllingsmassen for å gjøre plass til stiften (fig. II). Deretter kan stiften festes med en egnet sement (fig. III). Rundt stiften bygger man så opp en masse (konus) som slipes og formes til (fig. IV). Nå kan man ta avtrykk av den beslipte tannen, sende dette til en tanntekniker og få den ferdige kronen tilbake klar for sementering (fig. V og VI). Hele prosessen tar vanligvis 1 til 2 uker.

 

 

Å restaurere en tann ved hjelp av stift og krone er tidkrevende og kostbar behandling. Du vil derfor kunne motta et kostnadsoverslag før behandlingen settes i gang.

 

Fremstilling av støpt stiftkonus og krone

Alternativt kan man benytte en støpt stiftkonus som lages av en tanntekniker. Stiftkonusen sementeres i roten før man lager den nye kronen. Dette vil ofte være en noe mer tidkrevende behandling som krever flere tannlegebesøk.

 

 

Å restaurere en tann ved hjelp av stift og krone er tidkrevende og kostbar behandling. Du vil derfor kunne motta et kostnadsoverslag før behandlingen settes i gang.

Tannlegen vil kunne informere om hvilke alternativ som er mulig i hvert enkelt tilfelle.

 

Fremstilling av glassfiberstift og fylling

Et rimeligere alternativ vil være å bygge opp tannen med en fylling av kompositt (plast). Fyllingen formes til og bygges opp rundt stiften. Dette regnes normalt som en svakere løsning, med dårligere estetikk sammenliknet med en krone.

 

 

Glassfiberstift velges gjerne dersom det er lett å holde arbeidsområdet fritt for spytt og blod. Ved mer krevende arbeidsforhold er støpt stift førstevalget. Tannlegen vil kunne informere om hvilke alternativ som er mulig i hvert enkelt tilfelle.

 

Mulige komplikasjoner

Behandling med stift og krone (eller fylling) er i de fleste tilfeller god og trygg behandling. Vær likevel oppmerksom på følgende:

 

  • Krevende anatomiske forhold (trang eller bøyd rotkanal) kan gjøre at man kommer skjevt ut og borrer seg gjennom rotveggen og inn i tannens festevev. I disse tilfellene må tannen som regel trekkes.

 

  • En tann som er rotfylt og har stift og krone, vil aldri være like sterk som en frisk tann. Ved tygging kan belastningen på stiften bli stor og stiften/tannen kan knekke.

 

  • En rotfylt tann med stift vil alltid være mer utsatt for utvikling av sprekkdannelser i roten. Dette kan i verste fall medføre at tannen må trekkes.

 

  • Selv om rotfyllingen tilsynelatende er av god kvalitet når stiften monteres, kan det likevel ha kommet bakterier ned langs den gamle rotfyllingen. Dette kan vise seg på et senere tidspunkt ved at tannen blir øm å tygge på. Dette skyldes bakterier som lager en infeksjon i kjevebenet rundt rotspissen.

 

  • Det kan bli hull også i en rotfylt tann som har stift og krone. Det svake punktet er overgangen mellom tannen og kronekanten. Det er derfor viktig å være nøye med renholdet i dette området.